Välkommen!

Vill du utforska din livsvärld och vad du vill förverkliga i ditt liv? Upplever du vilsenhet och bristande mening i ditt liv? Saknar du nära relationer eller upplever svårigheter i relationer? Har du fastnat i upprepning av samma livsmönster? Har du fysiska sjukdomar och/eller psykologiska symtom av olika slag, t ex stress, ångest, trötthet och nedstämdhet? Längtar du efter att livet skall vara något mer än du hittills upplevt?

Kanske har du kommit till den punkten i ditt liv där du vill finna nya vägar? Jag möter dig gärna vid detta ditt vägskäl. I psykoterapi lyssnar du och jag tillsammans in och fokuserar på det du behöver och vill tala om. Du behöver inte vara i kris eller uppleva stora psykologiska svårigheter för att kunna ha nytta av att utforska och reflektera över dig själv och ditt liv tillsammans med en terapeut.

Kanske skulle du vilja börja att utforska och reflektera över dig själv och ditt liv tillsammans med andra människor i en kurs/workshop. Jag erbjuder även processinriktade kurser på olika teman. Miniföredrag varvas med processinriktat arbete, enskilt och i mindre grupper, med hjälp av olika övningar och samtal.

Varmt välkommen att kontakta mig!


Ulla-Stina Johansson
Leg. Psykolog

Existentiell psykoterapi