Fokusering

En metod att få kännedom om kroppens kunskap

Lyssnande är en konst och en gåva. Något vi behöver återupptäcka och praktisera i vårt samhälle och vår tid. Vi behöver stilla oss och lyssna till vår lågmälda inre dialog, vår kropp och till varandra, i såväl professionella som personliga sammanhang.

Fokusering är en erfarenhetsbaserad metod för kropps- och processinriktat lyssnande till egna inre processer samt lyssnade till andra människors och klienters livsvärld.

Det djupa lyssnandet i fokusering låter oss upptäcka ”felt sense”, förnimmelser i vår kropp, stämningar, inre bilder och sinnesförnimmelser, som vill ha vår uppmärksamhet. Vi som ”Upplevande Jag” kan då uppmärksamma delar av våra erfarenheter (”empiriska jag”) som vill bli kända och inkluderade i våra liv. En process startas där vi får följa och kan bli visad en väg vidare till förändring. Fokusering kan leda till en djupare erfarenhetsbaserad självkännedom, som når bortom intellektuell kunskap och teorier. Genom Fokusering kan vi även förnimma den samhörighet som redan existerar mellan människor, naturen och världen som helhet.

Fokusering fungerar som egenvård genom närvaro, accepterande och medkänsla med alla aspekter av oss själva. Genom utövandet av fokusering kan vi i större utsträckning ”äga” våra egna erfarenheter, bli mer hela och bli mer grundade och hemma hos oss själva. Detta kan bidra till ökad trygghet och frimodighet.

Fokusering kan även fungera som ett kompletterande verktyg för människor som arbetar med andra människor. Det innebär att utveckla lyssnandet och hållandet som ”metod”. Att vara grundad, närvarande, öppen, intresserad utan att värdera och varsam när vi tillsammans med den andra i det okända, kan få en terapeutisk i effekt i sig, utan att vi ”gör” något.

Fokusering kan bidra till
  • Ökad medkänsla med dig själv och andra.
  • Ökad lyhördhet för och kontakt med kroppen.
  • Att bli mindre överväldigad av känslor, tankar, minnen och din inre kritiker.
  • Bejakande av din inneboende nyfikenhet, kreativitet och upptäcka nya vägar.
  • Upptäcka mening och en ny väg i ditt liv utan att vara styrd av inre eller yttre auktoriteter.
  • Upptäcka den samhörighet du har med andra och omvärlden, utan att förlora dig själv.

Fokusering utvecklades av Eugene T. Gendlin, filosof och psykoterapeut, för att uppmärksamma, acceptera och inkludera våra erfarenheter och utvecklas som människor i relation till vår omvärld (För mer information: www.focusing.org).

Information & Anmälan
Tid: Workshop planerad till november 2019.
Plats: Järntorgsgatan 12-14, 5 vån.
Kostnad: 2.500 (inkl. moms)
Ledare: Ulla-Stina Johansson
Anmälan & betalning: Senast 26 oktober. Begränsat antal platser.

Existentiell psykoterapi