Föreläsningar

Jag har lång och omfattande kunskap och erfarenhet av existentiell psykologi utifrån mitt arbete som universitetsadjunkt från bland annat psykologprogrammet, Psykologiska Institutionen samt från mitt arbete som existentiellt inriktad psykoterapeut och kursledare. Jag kan erbjuda olika föreläsningar och utbildningar efter era behov och önskemål t ex;

 • Introduktion till Existentiell filosofi och psykologi
 • Introduktion till Existentiell terapi och vägledning
 • Fokusering
 • Mening, val, riktning i livet.
 • Ensamhet och tillhörighet
 • Att uppleva främlingskap  och hemmahörighet i livet
 • Att vara och bli sig själv utifrån ett existentiellt perspektiv
 • Existentiell Migration: Ett existentiellt begrepp för människor som upplever sig vara existentiellt vilsna, i migration, exil eller på flykt från den hemmiljö de haft och kanske vuxit upp i. Det är personer som söker sin existens och ett sannare liv genom att t ex byta kultur, flytta till ett nytt land och eller det kan vara såväl ”klassresenärer” som invandrare/flyktingar som upplever sig hemlösa för de lever i två kulturer.

Jag har lång och omfattande kunskap och erfarenhet om hur det kan vara att leva med sjukdom och/eller funktionsnedsättning från mitt arbete som psykolog inom Hörselverksamheten och Öron- näs och halskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg. Från denna kunskap och erfarenhet  kan jag erbjuda olika föreläsningar och utbildningar efter era behov och önskemål t ex;

 • Psykologiska aspekter på hörselsvårigheter
 • Psykologiska aspekter på Menieres sjukdom
 • Psykologiska aspekter på tinnitus och ljudkänslighet
 • Ur Balans – Yrsel och psykologiska faktorer

Existentiell psykoterapi