Kurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi

Introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (sept.nu) anordnar en introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi som ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen riktar sig främst till personer med vägledande arbetsuppgifter och till terapeuter med olika utbildningsbakgrund, men även andra med fördjupat intresse kan delta. Kursen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.

Kursdeltagarna ges möjlighet att:
  • orientera sig om grunderna i existensfilosofi och existentiell psykologi.
  • lära sig applicera ett existentiellt grundat synsätt på förståelsen av människans lidande och livsproblem, men även på områdena hållbarhet och existentiell hälsa.
  • genom övningar och case-arbeten, skaffa sig grundläggande insikt om egna existentiella ståndpunkter och konsekvenserna av dessa.
  • skaffa sig grundläggande kunskaper om den existentiella vägledningen och terapins metod och förhållningssätt.
Kursens upplägg och struktur:

Kursen omfattar tre intensiva dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar, med början fredag … söndag 15.00. Kursen ges enligt principer för problembaserat lärande (PBL) och varvar föreläsningar, seminarier, case-arbeten och övningar i grupp samt arbete med ’vinjetter’. Kursen kan, för dem som önskar, examineras via hemskrivning där ett existentiellt tema lyfts fram och diskuteras. Intyg erhålls efter genomgången och/eller examinerad kurs.

Information och Anmälan:
  • Tid: Ny kurs planeras till våren 2021.
  • Plats: Järntorgsgatan 12, 5 vån.
  • Kostnad: Avgift för kursen är 7.000 kr, moms tillkommer (totalt 8.750) Fika, frukt ingår.
  • Lärare: Ulla-Stina Johansson
  • Kursansvarig: Ulla-Stina Johansson
  • Anmälan: info@existera.net. Begränsat antal platser.

Helena Dahlberg är Fil. dr. i idéhistoria, filosof och dansare. Hon arbetar som lektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Ulla-Stina Johansson är Leg. psykolog och existentiellt inriktad psykoterapeut, certifierad fokuseringsorienterad psykoterapeut och lärare.

Existentiell psykoterapi