Om

Jag innehar utbildning som leg. psykolog, leg. psykoterapeut, aukt. existentiell terapeut samt cert. focusingsorienterad terapeut. Arbetar med psykoterapi, handledning samt som lärare i psykologi, psykoterapi, focusing och meditation.

Medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (SEPT) samt The Focusing Institute.

Godkänt för F-skatt: Habitare Secum.    

Mottagning: Järntorgsgatan 12, 5 vån, Göteborg.

Samtal även via Zoom/Skype (on-line) och telefon.

Sessions in English are provided.

Se även: www.existera.net
Facebook: Existera – existentiell psykologi i praktiken


Jag började studera psykologi 1972 och har sedan dess fortsatt att fördjupa min förståelse av människan och livet på olika sätt. Mina akademiska studier innefattar psykoanalytisk teori och terapi, fenomenologisk och existentiell filosofi, psykologi och terapi, fokuseringsorienterad psykoterapi, kognitionspsykologi, kognitiv beteendeterapi och neuropsykologi.

På 80- och 90-talen arbetade jag som universitetsadjunkt och forskningsassistent på Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet samt på Borås Högskola. Jag har undervisat på psykologprogrammet och fristående i kurser i bland annat; personlighetspsykologi, existentiell filosofi, psykologi och psykoterapi samt vetenskapsteori.

Jag har erfarenhet av att arbeta som psykolog och psykoterapeut inom psykiatrin samt de senaste 19 åren med patienter, knutna till Hörselverksamheten och Öron-näs och halssjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset som har besvär relaterade till hörsel- och balanssystemet.

Jag har sedan många år även studerat, praktiserat och lett grupper i meditation.

För närvarande arbetar jag som lärare i psykologi och psykoterapi på St. Lukas Psykoterapeutprogram, på specialistkurser i existentiell terapi för psykologer samt på Sällskapet för existentiell psykoterapis introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi.

I mitt företag erbjuder jag psykoterapi, handledning samt kurser och workshops.

Existentiell psykoterapi