Fokusering

Fokusering är en erfarenhetsbaserad metod för kropps- och processinriktat lyssnande till egna inre processer samt till andra människors och klienters livsvärldar. Det är ett sätt att få kännedom om ett slags kroppens kunskap som inte är tillgänglig genom intellektet.

Förhållningssättet i fokusering kännetecknas av närvaro i tiden, rummet och kroppen, öppenhet i icke-vetande, lyssnande, följsamhet, nyfikenhet, vänlighet och varsamhet.

I fokusering framträder ett fenomen som kallas ”felt sense” – ett slags kroppens språk. Felt sense är en komplex helhet som till en början bara kan anas. Den tydliggörs gradvis genom en dialog mellan å ena sidan vår förnimmelse av helheten och å andra sidan de ord, bilder o kroppssensationer som framkommer och upplevs som sanna. Det är en skapandeprocess där vi är mottagare av en verklighet som inte ryms i orden – inte olikt som att skriva poesi.

Fokusering fungerar som egenvård genom närvaro, accepterande och medkänsla med alla aspekter av oss själva. Den erfarenhetsbaserade självförståelsen kan bidra till upplevelsen av att vara mera levande och hemma hos sig själv, ökad trygghet och frimodighet samt oberoende av yttre auktoriteter och teorier.

Fokusering kan bidra till:

• Djupare erfarenhetsbaserad självkännedom som når bortom intellektuella kunskaper och teorier.
• Att bli mindre överväldigad av känslor, tankar, minnen och din inre kritiker.
• Ökad närvaro och minskad identifiering med tankar, känslor och vilja.
• Ökad kontakt med kroppen och lyhördhet för förnimmelser på pre-reflexiv nivå.
• Ökad varsamhet, ömhet och medkänsla i relation till dig själv och andra.
• Bejakande av din inneboende nyfikenhet, kreativitet och upptäcka nya vägar.
• Frigörelse från auktoriteter, såväl yttre som inre.
• Upptäcka den samhörighet du har med andra och omvärlden – utan att förlora dig själv.

Introduktionskurs för psykoterapeuter:  En väg till kroppens kunskap och terapeutisk närvaro. 

Fokuseringsorienterad terapi är en terapimetod i sig. Fokusering kan även bidra till utvecklandet av terapeutisk närvaro i alla terapier – som en terapeutisk grundhållning. Terapeutisk närvaro innebär att möta klienten fysiskt, känslomässigt, kognitivt och andligen. Där blir terapeutens förmåga att lyssna till och möta sig själv i dessa dimensioner avgörande. Den närvarande terapeuten har förmåga att i nuet vara öppen för och uppmärksamma både egna och klientens förnimmelser samt vara närvarande i icke-vetandet utan att börja tänka och lägga sitt teoretiska raster på sina egna och klientens upplevelser.

På kursen ges en teoretisk inledning men stort utrymme ges åt praktiska övningar. Vi arbetar enskilt, i par och grupp med övningar, delande och samtal om våra erfarenheter av fokuseringsprocessen.

Anmälan och Information

Tid: 5-6 september 2021

Plats: Järntorgsgatan 12-14, 5 vån. Göteborg.

Kostnad: 3.500 kr/person (exkl moms).

Kursledare:  Ulla-Stina Johansson

Anmälan & betalning: Senast den 1 augusti till kontakt@ullastinajohansson.se  Begränsat antal platser.

 

Existentiell psykoterapi